Concurs post ingrijitor

Clubul  Sportiv “Politehnica” Iași, cu sediul în mun. Iași, str. Lascăr Catargi nr.38, jud. Iași, CIF 4701142, tel/fax 0232/213796, email: cspolitehnica@yahoo.com, cont RO48 TREZ23G670501570202X deschis la Trezoreria Iași prin reprezentant legal, director Manole Vasile, scoate la concurs postul de îngrijitor.

Click aici pentru anunt 1

Click aici pentru anunt 2