Despre noi

Datele de contact ale autorităţii:

  1. CLUBUL SPORTIV POLITEHNICA IASI

Adresa : IASI, STR. LASCAR CATARGI, NR.38

Cod fiscal 4701142

Cont Iban RO91TREZ40620G335000XXXX, Trezoreria Iasi

Certificat de Identitate Sportiva cu Numarul de indetificare din Registrul Sportiv C.I.S. IS/A1/00245/2001 si data 2001, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport, la data de 22.11.2001, inscris in Registrul Special cu  nr. 180

Telefon /fax : 0232 276 389, 0232 276 390, fax – 0232 213 796

e-mail: cspolitehnica@yahoo.com

site : www.csupolitehnicaiasi.ro

facebook : cs politehnica iasi

  1. Relaţii Legea nr. 544/2001, cu presa/mass-media, persoană desemnată:

ANTOHI CONSTANTIN PETRUS

Telefon: 0755790188

Email: petros_antohi@yahoo.com

  1. Programul de funcţionare al institutiei :

Luni – Vineri 7.30-15.30

  1. Program de audiente (la telefon 0740277850 sau email : cspolitehnica@yahoo.com) :

Director : Luni 10-12, Joi 14-16

  1. Trimiterea petitiilor la email : cspolitehnica@yahoo.com

 

Prezentare CS Politehnica Iasi

Clubul Sportiv „Politehnica” Iaşi a fost înfiinţat în anul 1968, prin Hotărâre de Guvern, pe lângă Universitatea Politehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi. Clubul Sportiv „Politehnica” Iaşi este club studenţesc, aflat în subordinea Ministerului Educaţiei. Este persoană juridică, înfiinţată ca instituţie de drept public.

Clubul a fiinţat inca din 1949 sub denumirea de „Ştiinţa” şi C.S.M.S. până în 1968. Părintele şi partenerul moral şi spiritual este în continuare Universitatea Politehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi. Sediul clubului, căminul, sălile de antrenament, poligonul de TIR sunt puse la dispoziţia clubului spre administrare, cu plata utilităţilor. Sportivii-studenţi, de-a lungul celor peste 70 de ani, au reprezentat şi reprezintă cu onoare şi cinste emblema Politehnicii, a M.E., a Iasului şi a României, în întâlnirile interne şi internaţionale. Prezenţi permanent în loturile naţionale ale României, au participat şi vor participa la diviziile naţionale, Campionate Balcanice, Cupe şi Campionate Europene, Campionate Mondiale Universitare, Campionate şi Cupe Mondiale, Jocuri Olimpice etc.

Sub sigla sa, isi desfasoara activitatea, peste 650 sportivi legitimati (dintre care 210 sunt studenti), in cele 8 sectii sportive olimpice: atletism, badminton, baschet masculin, handbal masculin, judo masculin si feminin, rugby masculin si feminin, tenis de masa si tir sportiv si o sectie neolimpica: sah masculin si feminin.

Scopul:

Clubul Sportiv „Politehnica” Iaşi are ca scop declarat: organizarea, conducerea şi dezvoltarea activităţi sportive de performanţă, cu discipline afiliate la federaţiile de specialitate, cu precădere cele olimpice, fără discriminări politice, rasiale, religioase etc.

Clubul Sportiv „Politehnica” Iaşi promovează cu prioritate disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul jocurilor olimpice la categoriile de vârstă tineret şi seniori, precum şi mai tineri cu mari perspective, componenţi ai loturilor naţionale, cu participare internaţională.

Clubul poate dezvolta şi alte activităţi sportive, interne şi internaţionale, sub alte forme, în rândul studenţilor, în colaborare cu catedrele de educaţie fizică ale universităţilor, M.T.S., M.E. etc.

Obiectul de activitate:

-selecţia, pregătirea pentru performanţă şi marea performanţă în vederea participării la competiţiile interne şi internaţionale;

-promovarea spiritului educativ, de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului în activitatea proprie;

-promovarea disciplinelor sportive cu rezultate pe plan naţional şi internaţional pentru imaginea M.E, a Municipiului Iaşi, a României;

-selectarea cadrelor tehnice pe bază de C.V., rezultate, obiective, caracter, sub formă de concurs şi interviu, conform legislaţiei în vigoare;

-organizarea de competiţii sportive în conformitate cu rezultatele şi statutele federaţiilor de specialitate;

-administrarea bazei materiale sportive proprii sau sub alte forme (închirieri săli şi terenuri spre administrare etc.);

-activităţi de transport rutier cu mijloace proprii, pentru persoane sau mărfuri, pe plan intern şi internaţional, atât pentru interes propriu, cât şi pentru terţi;

-se pot organiza şi alte activităţi în vederea realizării obiectivelor, în condiţiile legii (cantonamente, jocuri amicale, întâlniri bilaterale interne şi internaţionale, cupe europene, cupe interne cu participare internaţională etc.).

In atingerea obiectivelor Clubul Sportiv „Politehnica” Iaşi isi propune si urmatoarele masuri pentru cresterea bazei sportive de selectie:

a)dezvoltarea de strategii pentru a asigura participarea libera a oricarei persoane fara discriminare, la activitati sportive pentru sanatate, educatie si recreere;

b)desfasurarea unor campanii de informare si promovare a sportului prin intermediul mijloacelor mass-media;

c)elaborarea producerea si difuzarea de materiale documentare, pliante, brosuri, productii audio-video in vederea cresterii gradului de constientizare a populatiei asupra importantei practicarii activitatilor fizice sportive;

d)elaborarea si aplicarea de programe proprii urmand mentinerea si valorificarea traditiilor si datinilor locale, conditiile climato-geografice si tinand cont de nevoile si preferintele populatiei;

e)imbunatatirea sub toate formele, a bazei materiale necesare desfasurarii activitatilor sportive la nivel optim si in conditii de maxima securitate;

f)asigurarea necesarului de resurse umane, formarea acestora, valorificarea potentialului uman existent in vederea crearii cadrului adecvat pentru organizarea, desfasurarea cu profesionalism a programelor sportive;

g)acordarea de burse, organizarea si participarea la cursuri de specialitate in tara si strainatate;

h)organizarea/realizarea oricarei alte activitati compatibile cu scopul clubului;

i)atragerea de sponsori si orientarea fenomenului sponsorizarii spre domeniul sportiv;

j)organizarea de activitati specifice si sprijinirea oricarei initiative in acest sens;

k)sustinerea si desfasurarea de cursuri si alte activitati practice in vederea dezvoltarii sportului.

Conducerea CS Politehnica Iasi este asigurata de:

Director: ing. Manole Vasile

Contabil sef: ec. Morariu Monica Gabriela

E-mail: cspolitehnica@yahoo.com

Legislație – http://legislatie.just.ro

anexa ordin 5473_Metodologie evaluare CSU

Hotărâre nr. 1239-1996 organizare FSSU

Legea nr. 1-2011 Invatamantului

Legea nr. 69-2000 Legea Sportului

Ordin 5473_2017

OUG_38_2017 Completare Legea Sportului

Regulament GDPR 2019

Hotarare 1447

Hotarare 569-2018

Ordin 631-890-2017

Ordin 6120-2016

Secțiunea – Informații de interes public

Anexa 1 – Regulament de org si funct CS Politehnica Iasi

Strategia organizarii si dezvoltarii CS Politehnica Iasi in ciclul 2017-2020

Anexa 2 – Stat de functii CS Politehnica Iasi 2019

Anexa 2 – Stat de functii CS Politehnica Iasi 2021

Anexa 2 – Stat de functii CS Politehnica Iasi 2022

Anexa 2 – Stat de functii CS Politehnica Iasi 2023

Anexa 3 – Stat plata salarii 2019

Anexa 4 – Stat plata salarii 2020

Anexa 5 – Stat plata salarii 2021

Anexa 5.1 – Stat de plată salarii 2023

Anexa 6 – Bilant 2019

Anexa 7 – Bilant 2020

Anexa 8 – Bilant 2021

Anexa 9 – Macheta raportare 2019

Anexa 10 – Macheta raportare 2020

Anexa 11 – Macheta raportare 2021

Evaluare anuala 2022

Anexa 12 – Stat de functii CS Politehnica Iasi 2022

Anexa 13 – BVC 2022 CS Politehnica Iasi

Anexa 14 – BVC 2021 CS Politehnica Iasi

Anexa 15 – BVC 2020 CS Politehnica Iasi

Anexa 16 – BVC 2019 CS Politehnica Iasi

Dispozitie CA

Raport de activitate Responsabil Informații Publice 2022